EFT Pos HizmetleriKıbrıs’a yayılmış deneyimli kadrosu ile EFT Ödeme Terminalleri saha ve lojistik hizmetleri vermektedir. HSBC Bank, Ziraat Bankası ve Türkiye Ekonomi Bankası referanslarımız arasındadır.

Üye işyerleri tarafından ilgili bankalara açılan çağrılar Türkiye de merkezli çağrı takip sistemine girilmekte ve bu çağrılar operasyon yöneticimiz tarafından ilgili teknik personellere atanarak işin yapılması sağlanmaktadır.

Kurulum

Üye işyerlerine bireysel veya proje dahilinde EFT Ödeme Terminalleri kurulumları yapılmaktadır.

Bakım ve Kontrol

Üye işyerlerinde kurulu EFT Ödeme terminallerinin verimli çalışması için gerekli saha hizmetleri desteği verilmektedir.

Versiyon Güncelleme

EFT Ödeme terminallerinin yeni ihtiyaçlara yönelik yazılım güncelleme hizmetleri verilmektedir.

Geri Alım

Müşterilerimizden gelen istekler doğrultusunda verimsiz kullanılan EFT Ödeme cihazlarının üye işyerlerinden geri alınması hizmetleri sağlanmaktadır.

Eğitim

Müşterilerimizden gelen talepler ve projelerle birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üye işyerlerine EFT Ödeme terminallerinin kullanımı ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Onarım

Üye işyerlerinden geri alınan arızalı EFT Ödeme terminallerinin (garanti kapsamında veya dışında) arıza tespitlerinin yapılması ve müşterimizin isteği ile Servis Firması yönetimi sağlanmaktadır.

Lojistik ve Malzeme Dağıtımı

Üye işyerlerinin ihtiyacı olan EFT Ödeme terminalleriyle ilgili sarf malzeme stok yönetimi ve gerekli görüldüğü durumlarda lojistik hizmetleri sağlanmaktadır.

Stok Yönetimi

Müşterilerimize ait EFT Ödeme terminallerinin stok yönetiminin yapılması ve periyodik olarak ilgili müşterilerimize raporlanması hizmetidir.

İmha Yönetimi

Müşterilerimize ait EFT Ödeme terminallerinin gerek amortisman gerekse pert’e çıkan cihazların, ilgili müşterilerimize raporlanması kaydı ile imha işleminin gerçekleştirilme hizmetidir.